Sai Väyrynen’s Publications

Articles in scientific journals with referee practice

Väyrynen, S. & Hietanen, L. (2018) Focus on Participation: What Can We Learn from Student Teachers’ Participation in Curriculum Design and Implementation. A Case Study. Education in the North, 25 (1-2), https://www.abdn.ac.uk/eitn/journal/544/

Väyrynen, S. & Paksuniemi, M. (2018)  Translating inclusive values into pedagogical actions. International Journal of Inclusive Education, 21 (2), pp. 1-15. DOI: 10.1080/13603116.2018.1452989

Väyrynen, S. (2017) Towards Inclusive Education in Finland. Scuola democratica, 1/2017, pp. 221-228, DOI: 10.12828/86513.

Väyrynen, S., Kesälahti, E., Pynninen, T., Siivola, J., Flotskaya, N., Bulanova, S., Volskaya, O., Usova, Z., Kuzmicheva, T. & Afonkina, Y. (2016) Finnish and Russian teachers supporting the development of social skills. European Journal of Teacher Education. DOI: 10.1080/02619768.2016.1216543

Rasi, P., Hautakangas, M. & Väyrynen, S. (2014) Designing Culturally Inclusive Affordance Networks into the Curriculum. Teaching in Higher Education. DOI: 10.1080/13562517.2014.957268

Väyrynen, S. (2006). Kuka kuuluu mukaan ja mitä arvostetaan? Esimerkki osallistavien ja ei-osallistavien käytänteiden suhteista suomalaisessa ja eteläafrikkalaisessa koulussa [Who Is Included and What Is Valued? An example of relationship between inclusionary and exclusionary practices in a Finnish and a South African school.] Kasvatus 4 (2006). Volume 37.

Väyrynen, S. (2003). Participation Equals Inclusion? Perspectives in Education Volume 21 (2) June 2003.

Articles in refereed scientific edited volumes and conference proceedings

Väyrynen, S. (2015) A Glance at Inclusion in a Small Finnish Community: Essential Teacher Competencies. In: Walton, E. & Moonsamy, S. Making education inclusive. Cambridge Scholars Publishing http://www.cambridgescholars.com/making-education-inclusive

Väyrynen, S. & Rahko-Ravantti, R. (2014) Opettajan taidot syrjässä. [Teachers’ Skills in Remote Areas] In: OPH Opettajankoulutuksen tilannekatsaus [Status quo of Teacher Education]. Helsinki: Opetushallitus. Pp. 74 – 82.

Väyrynen, S. (2013) Esteettä opettamaan. In: Laitinen, M. (toim.) Miksi joka paikaan pitää päästä. Helsinki: Kansanvalistusseura.

Väyrynen, S. (2006). Inclusion and Notions of Participation. In: Savolainen, H., Matero, M. & Kokkala, H. (2006) When All Means All. Helsinki: Ministry for Foreign Affairs in Finland.

Väyrynen, S. (2001). Miten opitaan elämään yhdessä? – Inkluusion monet kasvot [How to learn to live together? The many faces of inclusion)]In: Murto, P., Naukkarinen, A. & Saloviita, T. (2001) (Eds) Inkluusion haaste koululle. Oikeus yhdessä oppimiseen. [Inclusion as a challenge to schools. The right to learn together.] Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus.

Väyrynen, S. (2000). Towards an Inclusive Society In: Savolainen, H., Kokkala, H. & Alasuutari, H. (2000) (Eds) Meeting Special and Diverse Educational Needs: Making Inclusive Education a Reality. Helsinki: Ministry for Foreign Affairs of Finland. Department for International Development Cooperation & Niilo Mäki Institute.

Väyrynen, S. (2000). UNESCO and Inclusive Education In: Savolainen, H., Kokkala, H. & Alasuutari, H. (2000) (Eds) Meeting Special and Diverse Educational Needs: Making Inclusive Education a Reality. Helsinki: Ministry for Foreign Affairs of Finland. Department for International Development Cooperation & Niilo Mäki Institute.

Väyrynen, S. (1997). Integration in Special Needs Education in Zimbabwe. In: Kokkala, H. (1997) (Ed.) Providing Special Education for Those Who Need it in Developing Countries. Helsinki: Department for International Development and Cooperation. Ministry for Foreign Affairs of Finland.

Monographs and edited volumes

Kesälahti, E. & Väyrynen, S. (2013) Learning from Our Neighbours: Inclusive Education in the Making. A School for All – Development of Inclusive Education project. Rovaniemi:  University of Lapland Printing Centre.

Väyrynen, S. & dos Santos, T. (2006). Guidelines for Inclusive Education Policy Development. Working towards Education for All. UNESCO: Harare.

Väyrynen, S. (2003). Observations from South African Classrooms: Some Inclusive Strategies. National Institute for Higher Education Northern Cape (South Africa), in collaboration with SCOPE programme: Kimberley, South Africa.

Väyrynen, S. (1997). Disabled Students at Universities in Africa. Harare: UNESCO Sub-regional Office for Southern Africa. Available online here.

Van der Laan, A. & Väyrynen, S. (1996). Exploring Primary Education in Zimbabwe. Observations on Pre-School, Infant and Special Education. Harare: UNESCO Sub-regional Office for Southern Africa.

Väyrynen, S. (1993).  Lapset tekevät huomisen. [Children Make the Future.] Helsinki: Nuorten Puolesta ry and Nuorten Kotkain Keskusliitto NKK ry.

Väyrynen, S. (1991). Monimuoto-opetusprojektin kokeiluraportti [Multimedia Teaching and Learning] Helsinki: Työväen Sivistysliitto TSL ry.

Other publications

Väyrynen, S. (2003). Inclusion and All Learners. In: Down Syndrome Association of South Africa Newsletter.

Väyrynen, S. (2002). Inclusive Education for All.  In: Education India 2002.

Väyrynen, S. (2002). Foreword to the publication: Inclusive Education in Southern Africa. Responding to Diversity in Education. Edited by Maria Baez. UNESCO: Harare.

Textbooks and learning materials

Changing Teaching Practices. Using curriculum differentiation to respond to students’ diversity. (2004) (Member of the learning material development team; field testing the materials) Paris: UNESCO. Available online here.

Understanding and Responding to Children’s Needs in Inclusive Classrooms (2001) (Member of the manuscript team) Paris: UNESCO.  Available online here.

Väyrynen, S. & Toivonen, P. (1992). Leirin ympäristöaapinen [ABC for Environmental Education] Helsinki: Nuorten Kotkain Keskusliitto NKK ry.

Makkonen, K. & Väyrynen, S. (Eds.) (1991). Varhaiskasvattajan ympäristöopas [Environmental Education for Pre-Primary Education]  Helsinki: Työväen Sivistysliitto TSL ry.

Väyrynen, S. (1991). Varhaiskasvattajan ympäristöopas. Study materials (1991) Helsinki: Työväen Sivistysliitto TSL ry.

Väyrynen, S. (Ed) (1991). Kokoukset eläviksi [Revitalising Meetings]  (1991) Helsinki: Työväen Sivistysliitto TSL ry.

Väyrynen, S. (Ed.) (1991). Aloitteesta toiminnaksi – Jäsenen vaikutusmahdollisuudet ja liittokokous [From a Proposal to Action. Empowering Members in General Meetings] Helsinki: Työväen Sivistysliitto TSL ry.

Väyrynen, S. (1991). Kotkatoiminnan käsikirja. [Manual for children’s leisure activities].  Helsinki: Nuorten Kotkain Keskusliitto NKK ry.

Väyrynen, S. (1991). Kuluttajan ympäristöopas [Environmental Guide for Consumers] – lecture slides. Helsinki: Työväen Sivistysliitto TSL ry.

Väyrynen, S. (Ed.) (1990). Kuluttajan ympäristöopas. [Environmental Guide for Consumers]. Helsinki: Työväen Sivistysliitto TSL ry.

Väyrynen, S. & Paananen, L-M (Eds.) (1990). Ympäristömme –työkirja ammatillisille paikallisjärjestöille. [Our Environment – resource materials for trade union associations] Helsinki: Työväen Sivistysliitto TSL ry.

Väyrynen, S. (Ed.) (1990). Jäsenyhteydet ja jäsenhuolto. [Trade Union Member] Helsinki: Työväen Sivistysliitto TSL ry.

Väyrynen, S. & Paananen, L-M (Eds.) (1989). Meidän yhteiskuntamme. [Our Society] Plain language learning materials. Helsinki: Työväen Sivistysliitto TSL ry.

Väyrynen, S. & Paananen, L-M (Eds.) (1989). Tervetuloa kemian liittoon! [Welcome to the Union of Chemical Industry]. Helsinki: Työväen Sivistysliitto TSL ry.

Väyrynen, S. & Paananen, L-M (Eds.) (1988). Liiku ja elä terveesti. Ikäihmisten liikuntaopas.  [Exercise and Be Healthy. A Guide for Senior Citizens] Helsinki: Työväen Sivistysliitto TSL ry

Unpublished academic theses

Väyrynen, S. (2005). Schools of Thought. Understanding Inclusion and Exclusion in Schools in Finland and South Africa. Canterbury Christ Church University College, University of Kent. Doctoral Thesis. 26 May 2005.

Väyrynen, S. (1995). Mitä tapahtui leikissä? Minäkäsityksen ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen terapeuttisen leikin avulla. [What Happened in the Play? Developing self-esteem and interaction skills through therapeutic play.]. University of Helsinki. Thesis for M.A. (SNE) – studies. September 1995.

Väyrynen, S. (1993). Celestin Freinet’n ihmiskäsityksestä. [About Celestin Freinet’s Concept of Human Being] Joensuun yliopisto. Master’s Thesis. January 1993.